Klubbens sikkerhedsvejledning

Generel sikkerhedsvejledning


Generelle krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

 1. Alle bærer godkendt ride hjelm under ridning
 2. Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 3. Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. træktorv rundt om hånden eller livet
 4.  Ingen fører en hest uden trense eller træktorv
 5.  Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 6. Ingen rykker /flår/saver hesten i munden med bidet
 7. Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 8. Ingen anvender sporer uhæmmet

Stald

Ridehus/bane

 1. Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn   
 2. Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden
 3. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 4. Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 5. For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
 6. Der må ikke gives godbidder til hestene i stalden, da dette kan give uro og farlige situationer
 7. Specielle forholdsregler for medlemmerne omkring fordringssituationen
 8. Heste må ikke være løse på staldgangen.
 9. Forholdsregler omkring døre og porte, således at disse ikke kan smække mens en hest føres igennem dem
 10. Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden
 11. Løb og råben er kke tilladt, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke
 12. Ingen løse hunde i stalden, da det kan medvirke til at starte en ulykke
 1. Ved ridning og omgang med heste bærer alle under 18 år ridehjelm
 2. Alle rider med fodtøj der er beregnet til ridning dvs. som har glat/let rillet sål, lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 3. Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
 4. Tilgængelige og synlige regler for ridning i ride huset (Hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)
 5. For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 6. Der må Ikke longeres, når der er andre ryttere på banen
 7. Regler for hvornår der må være løse heste på banen.
 8. Beskrivelse af hvordan man kommer ud og ind af ridehuset uden at forskrække og genere de andre ryttere
 9. Brug af mobiltelefon under ridning skal bruges med omtanke og må ikke genere andre
 10. Regler for hestens udstyr såsom om der må rides i trense, brug af sikkerhedsbøjler mv. 
 11. Det anbefales at der er opsyn med ryttere, ved springning skal rytteren have erhvervet ryttermærke 3 eller viden der svarer dertil.
 12. Ved brug af ridehuset skrives på opslags tavlen i ridehuset.

Terræn

 1. Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 2. Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen.
 3. Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 4. Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 5. For at ride alene i terræn skal man som min. have taget ryttermærke 3 eller have kendskab der svarer dertil.
 6. Det anbefales at rytteren altid medbringer en mobiltelefon.
 7. Alle der rider ud skriver i rytterstuen at de er redet ud og klokkeslæt.
 8. Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen og der vælges en master før afgang.

Fold

 1. En person kan kun føre en hest af gangen til og fra folden
 2. Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov
 3. Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar
 4. For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil
 5. Ejeren har ansvar for gennemgang af indhegningen, så den altid er i forsvarlig stand
 6. Der må ikke gives godbidder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer

Når ulykken sker

 1. Beskriv rækkefølgen:
 2. Stands ulykken
 3. Giv livreddende førstehjælp
 4. Tilkald den nødvendige hjælp
 5. Bliv ved den tilskadekommen indtil hjælpen er kommet.
 6. Synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre
 7. Sørg for at have kontaktinformationer på pårørende til alle medlemmer
 8. Evaluer alle ulykker med henblik på fremtidig forebyggelse og eventuelle ændringer i klubbens sikkerhedsvejledning.

MENU